Skákací boty PowerStrider na splátky

Náš vlastní splátkový systém, kde zákazník zaplatí první platbu 2990,- Kč a pak 4x 975,- Kč u modelu Profesional. RPSN je tedy 0%


Zde si můžete přečíst jasné podmínky. Splátky jsou férové a to čekáme i od zákazníků za snadné vyřízení splátek bez dokládání příjmů. 


1. Zboží je až do úplného zaplacení naše.
2. Pokud není zboží doplaceno a je po oboustranné dohodě vráceno, jsou uhrazené splátky považovány za půjčovné.
3. Celkově zaplacená cena je stejná jako při nákupu v hotovosti. Splácí se v jedné akontaci a 4 splátkách. První splátka 2990,- je hrazena převodem z účtu se správným variabilním symbolem. Tento účet bude použit i pro všechny následující splátky. Každá další splátka 975,- se správným variabilním symbolem každý měsíc následující po první splátce.
5. Při neuhrazení splátky je odesílán dopis, kdy je kupující vyzván k zaplacení celé zbývající částky nebo vrácení zboží.
6. Pokud nebude splátka uhrazena nebo nebude vráceno zboží, má prodávající nárok na doplacení celé zbylé částky do 5 pracovních dnů.  Pokud kupující nedoplatí ve lhůtě 5 dnů celý zbytek splátek, souhlasí s rozhodčím řízením.
7. Každý dopis kupujícímu, který souvisí s úhradou nesplacených splátek hradí kupující částkou 200,-. Celé náklady spojené s rozhodčím řízením a všechny platby vzniklé vymáháním dluhu hradí celé kupující. Kupující bere na vědomí, že rozhodčí řízení je zahájeno měsíc od odeslání dopisu, pokud není uhrazena splátka nebo vráceno zboží.
8. Kupující potvrzuje občanským průkazem, že je starší 18 let.
9. Kupující potvrzuje svým podpisem, že přečetl všechny podmínky této smlouvy a rozumí jejich obsahu.

Těmito splátkami chceme vyjít vstříc skokanům, kteří si nemohou dovolit zaplatit celou částku najednou. Naopak umožní splátky i studentům, kteří si vydělají na splátky brigádou.
Chceme upozornit, že pokud nebude zákazník schopen splácet a nebude mít snahu se slušně domluvit, okamžitě kontaktujeme právníka, který bude směřovat jednání k okamžitému doplacení nebo exekuci. Všechny tyto případné náklady jdou k tíži zákazníka.

Všichni slušní zákazníci mohou očekávat slušné jednání a splátky opravdu bez navýšení.

Pokud máte zájem, napište na info(zavináč)powerstrider.cz nebo volejte na 721 039 838.

© Copyright 2011 PowerStrider.cz, designed by Presta Profi