Obchodní podmínky

 

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Prodávající:

skákací boty PowerStrider.cz
Jakub Lédl
Na Sádkách 559
53701 Chrudim
IČ: 01663992
neplátce DPH

 

Kupující:

spotřebitel, firma, státní instituce

 

Objednávka zboží:

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (poštou, e-mailem)
- v internetovém obchodu www.powerstrider.cz

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

Platební podmínky:

- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou

Ceny jsou smluvní.

 

Právo na odstoupení od smlouvy:

Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní nepoškozené zboží, bez známek uživání, nejlépe nerozbalené v originálním obalu.

 

Ochrana osobních dat:

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Respektujeme zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám.

 

Zavěrečné ustanovení:

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
© Copyright 2011 PowerStrider.cz, designed by Presta Profi